Mi smo ista generacija

Draga generacijo,
evo na sve načine pokušavam da proširim vijest o našim pripremama za obilježavanje 30 godina mature, u ljeto 2010. godine.
IV 7 ima još jedan aktivni blog:
http://iv-sedam.blogspot.com

Evo liste razreda, pa ako vam je mama, tata, drug, komšija, daidža, strina, kćerka ili neko drugi koga se ko izmaglici sjećate, na ovoj listi, pošaljite mi email, telefon, mobitel, broj zadnje pošte ili bilo koji drugi podatak koji bi mi mogao pomoći da proširim krug prijatelja na našem blogu. Tako će i naše pripreme i obilježavanje mature imati više smisla.

Učenici i učenice IV-7 u periodu 1976-80
Aljičević Amra
Barbić Tijana
Buljubašić Mirsada
Čengić Emina
Čović Ranko
Čurovac Hasan
Ćirković Suzana
Delibašić Emir
Doroslovac Jasmina
Drašković Dragan
Dujmović Stela
Đukić Vesna
Galić Branislava
Hadžihasanović Sabina
Halilbašić Zineta
Hamzić Mehmed
Hujić Amra
Jeličić Jesenko
Jurković Ivo
Kazazić Ibrahim
Korkman Mirala
Koso Sejid
Kovačević Nataša
Kovačević Nermina
Krndelj Zoran
Kulenović Aida
Kulenović Dijana
Lazić Brankica
Lazarević Olivera
Madžar Svjetlana *
Nekić Aleksandar
Obradović Biljana
Obradović Darko
Pašić Elma
Petrović Slađana
Pilav Sanela
Pranjić Irena
Prelić Nermina
Riđanović Aida
Sarač Admir
Šabić Nera
Tafro Senad *
Terzić Ljubiša
Trnka Haris
Vučijak Kenan
Začinović Edina

Nikad Robom

2 komentara

Komentariši